Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekonomie

20. 1. 2008

Ekonomie

 • ­ Oikos + nomos = majetek + zákon, řád, pořádek → správa majetku
 • ­ Jako věda vzniká až v 18. století – průmyslová revoluce
 • ­ Od starověku je součástí filosofie

Ekonomie

 • ­ Věda o ekonomice, teorie

Ekonomika

 • ­ Konkrétní fungování vztahů mezi lidmi
 • ­ Prostředí ekonomických vztahů
 • ­ Člověk má už od pradávna potřebu něco vlastnit

Potřeba

 • ­ Až ve chvíli, kdy člověk něco potřebuje začínají ekonomické vztahy
 • ­ Subjekty nabízející a subjekty potřebné
 • ­ Ukojení potřeby je základem ekonomie

Historie

 • ­ Dříve byl univerzální prostředek směny = něco, co je pro všechny cenné

Potřeba

1) Biologická, fyziologická

 • ­ Nejdůležitější
 • ­ Co tělo potřebuje, aby mohlo fungovat

2) Psychická

 • ­ Prostředí bezpečí a klidu

3) Sociální a kulturní

 • ­ Potřeba se bavit, aby člověka život bavil
 • ­ Uspokojování potřeb vytváří ekonomické vztahy – základní princip ekonomiky
 1. Zbytné (postradatelné)
 2. Nezbytné k životu

 I. Hmotné

 II. Nehmotné (duchovní)

Statky

 • ­ Uspokojování potřeby
 • ­ Musí být užitečné a vzácné (nejsou volně k dispozici)
 • ­ Služba = činnost, statek nehmotné povahy, práce
 • ­ Výroba = přeměna vstupních materiálů na statky

Výrobní faktory

1)  Lidská práce

 • ­ Hodnocena časem, vyrobenými statky
 • ­ Mzda

2)  Půda

 • ­ Místo provozu
 • ­ Znehodnocení – zemědělství, těžba
 • ­ Pozemková renta 

3)  Kapitál

 • ­ Vstupy do výroby
 • ­ Peníze materiál, výrobní stroje, haly
 • ­ Hodnota kapitálu stanovena úrokem

4)  Technologie

 • ­ Jedinečné know-how

5)  Efektivita

 • ­ S co nejnižšími náklady docílit co nejvyšších zisků

Spotřeba

 • ­ Konzumace
 • ­ Likvidace statku → užitek
 • ­ Konečné užití statku a uspokojení potřeby

1)  Veřejná

2)  Soukromá

 • ­ Konzumní společnost se zaměřuje na spotřební hodnotu statků, nezajímají ji další hodnoty (např. umělecká historická) cílem je pouhé uspokojení základní potřeby

Ekonomické subjekty

- Osoba, která se aktivně účastní ekonomického koloběhu

1) Domácnost

- Rodina

- Potřeby a spotřeba rodiny

- Společenství fyzických osob

- Chce kupovat výrobky a služby

- Nabízí práci, kapitál a technologie

2) Firma

- Vyrábí statky, produkuje služby

- Potřebuje pracovní sílu

- Kupuje materiál, kapitál, technologie

- Právnická osoba, fyzická osoba = živnostník

3) Stát

- Chová se jako firma i domácnost

- Kupuje výrobky a služby a zároveň nabízí služby

- Je nad domácností i firmou

4) Zahraničí

- Chová se jako celek, protože musí překročit bariéru – hranice

Typy ekonomik

1) Tržní kapitalismus, ekonomika

- Od 18. století

- Vznik průmyslu è sociální mobilita (možnost měnit své postavení ve společnosti)

- Rozvoj možností – mohou si vybírat, co si koupí, prodávat práci

- Předchází mu zrušení nevolnictví

- Lidé začínají ekonomicky uvažovat

Založeno na:

- Absolutní svoboda – každý subjekt si může dělat co chce – stát to neomezuje

- Pravicový názor

- V ideálním případě se neplatí daně

- Vzrůstá počet sociálně vyloučených lidí è zvětšují se rozdíly mezi bohatými a chudými

- Samoregulační princip trhu = neviditelná ruka trhu

- Darwinismus = silnější přežije

2) Centrálně plánovaná ekonomika

- Ekonomiku řídí stát

- Státy sovětského svazu + satelity

- Pětiletky

- Všechny věci stojí stejně è reguluje stát

- 1917 RVHP (VŘSR) – Lenin přebírá Rusko

- Každý musí být zaměstnán

- Gottwald – zavádí u nás kolektivizace, znárodňování, propojování jednotlivých věcí, které se zabavují

- Svoboda trhu minimální

- Soukromě podnikání neexistuje

- Vysoké daně è přerozdělování

3) Smíšený typ

- Tržní hospodářství se zásahy státu

- Zajištění sociálních výhod – vzdělání zdarma

- Základní zdravotní péče zdarma

- Údržba veřejných míst

- Důchody, přídavky

4) Zvykový

- Předcházel systémům 1-3

- Ustálené podoby systému

- Nejde o to něco získat, ale proměnit

Ekonomické sektory

 1. Primární

- Zemědělství, těžba, hornictví

- Není potřeba vysoké knot – how a je nízká přidaná hodnota

- Hrubá práce

- Převažuje u nejméně vyvinutých států

 1. Sekundární

- Průmysl, zpracování surovin z primárního sektoru

- Vyšší kvalifikace, přidaná hodnota

- Lékařství, sklářství

 1. Terciární

- Služby

- Nejvyšší přidaná hodnota

- Nejdražší

- Potřeba kvalifikace

- Převažuje ve vyspělých státech

 1. Kvartální

- Věda a výzkum

- Zisk nulový

- Velké investice

- Zaujímá malé procento HDP

- Zanedbatelný sektor s hlediska ekonomiky, ale pokud vědci objeví něco velkého může to zahýbat s ekonomikou

- U nás už je lepší situace před rokem ´89 převažoval sekundér

- Převažuje výroba aut è stát se pokouší rozvinout turismus

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář