Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglie versus Francie

11. 10. 2007

Francie vs. Anglie

- Stoletá válka 1337 – 1453

- 1066 vylodění Viléma Dobyvatele

- 1066 bitva u Hastingsu è Anglie se dostává pod nadvládu šlechticů z Normandie

- Vilém – anglickým králem, francouzským leníkem

Vláda Viléma

- Vytváření centralizované monarchie

- Zbavil veškeré půdy domácí anglosaskou šlechtu – tím i moci

- Normandskou šlechtu si zavázal lenními závazky è rozděloval tak, aby z nich nemohlo vzniknout mocnější knížectví

- Pokoušel se podrobit i církev

- Budování státní správy

- V čele hrabství šerifové – odpovědni pouze jemu samotnému

Domesday book

- „Kniha posledního soudu“

- První středověké statistické dílo

- 1086

- Údaje o rozlohách a příjmech panství, dobytku apod.

- Sloužila ke stanovení daní

Jindřich II. Plantagenet

- Vzal si bývalou ženu Ludvíka VII. Eleonoru Aquitánskou è anglické državy rozsáhlejší než francouzské, Francie ztratila přístup k moři

Richard lví srdce

- 1189 nastupuje na anglický trůn

- Většinu vlády byl za hranicemi

- Jeho nepřítomnosti využíval Jan Bezzemek

- 1202 – 1204 Filip II. August získal většinu anglických držav ve Francii

Jan Bezzemek

- Pokouší se zachránit situaci a mísí se do situace mezi Welfy a Šlaufy – postavil se na stranu Otty IV. U rody Welfů è 1214 poražen spolu s Welfy u Bouvignes è počátek ostrovní izolace

Velká listina svobod

- Anglická šlechta využila porážky u Bouvignes

- 1215 byl Jan Bezzemek nucen Magnu chartu liberatum podepsat

- Svobodná volba biskupů a opatů

- Nedotknutelnost Londýna a dalších anglických měst

- Jednotné míry a váhy

- Přístup cizím obchodníkům è liberalizace obchodu

è průlom do centralizovaného státu a oslabení královské moci

- Vytvoření tzv. Velké rady = shromáždění všech přímých vazalů è Parlament

- V polovině 13. století získali přístup do Parlamentu i zástupci nížší šlechty = základy dolní sněmovny

Francie

- V polovině 13. století se podařilo Ludvíku IX. Svatému upevnit postavení

Filip IV. Sličný

- Vrcholí úsilí o centralizaci říše

- Nechtěl se přizpůsobovat církvi è spor s Bonifácem VIII. I s templáři

Stoletá válka

Příčiny války:

- Boj o francouzský trůn – zemřel Karel IV. Bez mužských potomků è anglický král Eduard III. Vznesl nárok na francouzský trůn è francouzská šlechta dosadila na trůn Filipa VI. (vévoda z Valois)

- Získání Flander

- Mocenské postavení

První fáze války

- 1337 – 1360

- Převahu měla Anglie

- Eduard III. A jeho syn Ed. – černý princ

- 26. 8. 1346 vítězství Anglie v bitvě u Kresčaku

- 1360 podepsal Eduard mírovou smlouvu v Bretigny è potvrzení anglických území ve Francii, ale musel se vzdát nároku na francouzskou korunu

Druhá fáze války

- 1360 – 1374

- Převaha Francie

- Karel V. změnil daňový systém è peníze na reorganizaci armády

- Francie dobyla zpět větší část ztraceného území

- Angličanům zůstal úzký pás země při lamanšském pobřeží

- 1374 nový mír potvrzující území Anglie

Třetí fáze války

- 1415 – 1453

- Jindřich V. využívá vnitřního oslabení Francie

- 1415 bitva u Azincourtu è Anglie ovládla celý sever Francie, nakrátko dobyli Paříž

- Jindřich využil situace a stal se francouzským regentem (místokrál)

- 1422 dosedl jeho syn Jindřich VI.

- Nároku na trůn se nevzdal ani syn Karla VI. è Francie měla 2 krále

Lidový odpor proti Angličanům

- 1429 se do čela povstání dostala Jana z Arku

- Francouzi osvobodili některá místa

- 1430 Jana z Arku zajata è 1431 upálena v Roueu

- 1453 bitva u Castillonu è vítězství Francouzů (i ve válce)

- Anglii zůstal pouze přístav Calais

Vývoj po válce

Francie

- Vládne Ludvík XI.

- Překonává feudální partikularismus è upevnění postavení panovníka

- Hospodářský rozvoj

- Politické sjednocení

- Silná centralizovaná moc (základy) è rysy panovnického absolutismu

Anglie

- Na konci 15. století začíná také absolutistická vláda

- Předtím vnitřní krize

- 1455 začíná válka růží è boj o trůn mezi Lancasteri a Yorky (poboční linie Plantagenetů)

- Trvala 30 let

- Vybila se málem celá šlechta

Richard III.

- Vrchol krize v 80. letech za vlády Richarda III.

- Z rodu Yorků è docházelo k hrůzným činům

- Šlechta se proti nim spojila s jediným žijícím příbuzným Lancasterů Jindřichem Tudorem

- 1485 bitva u Bostworthu, Jindřich vítězí nad Richardem è vzal si Alžbětu z rodu Yorků

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář