Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členovci

20. 1. 2008

kmen: Členovci

 • ­ athropoda
 • ­ vývojový vrchol
 • ­ nejdokonalejší skupinou je hmyz
 • ­ heteronomní segmentace

Členění těla

 • ­ hlavohruď + zadeček → rak
 • ­ hlava + trup → stonožka
 • ­ hlava + hruď + zadeček – srostlé → veš
 • ­ hlava + hruď + zadeček → hmyz
 • ­ článkované končetiny – 2větevné – rak, článkované – brouci
 • ­ tělní dutina – mixocoel = vznik coelonu a jiných tkání
 • ­ povrch těla – pokožka – 1vrstevná → vylučuje chitin, CaCO3 → podílí se na vzniku vnější kostry
 • ­ svaly umístěny uvnitř kostry
 • ­ růst skokem = odpadne kostra, živočich roste a pak znovu vytvoří kostru

Nervová soustava

 • ­ uzlinová
 • ­ proces centralizace = uzliny se spojují a centralizují (největší uzliny jsou v hlavě, hrudi a zadečku)
 • ­ proces cephalizace = nejvíce nervové hmoty je soustředěno do hlavy

Cévní soustava

 • ­ otevřená
 • ­ hemolymfa = tělní tekutina – většinou bezbarvá

Dýchací soustava

 • ­ žábry
 • ­ plicní vaky
 • ­ vzdušnice (tracheje)
 • ­ tracheální žábry = žábry navázané na vzdušnicích
 • ­ celý povrch těla

Smysly

 • ­ různé receptory
Hormonální soustava
 • ­ produkce dvou typů hormonů

1) exohormony (feromony)

2) endohormony

Vylučovací soustava

 • ­ nefridie
 • ­ malpigické trubice

Rozmnožovací soustava

 • ­ gonochoristé
 • ­ pohlavní dimorfismus
 • ­ přímý i nepřímý vývoj

Fylogeneze

 • ­ buď společný vývoj s kroužkovci nebo se z nich vyvinuli

Systém

podkmeny:

 • ­ Trojlaločnatci
 • ­ Klepítkatci
 • ­ Žebernatci
 • ­ Vzdušnicovci

podkmen: Trojlaločnatci (Trilobitomorpha)

 • ­ vůdčí zkameněliny starších prvohor
 • ­ žili ve vodě
 • ­ od centimetrů až po metr
 • ­ asi 4 000 druhů
 • ­ dvojvětevné končetiny
 • ­ Barandien – oblast Praha - Plzeň – naleziště

podkmen: Klepítkatci (Chelicerata)

 • ­ asi 75 – 100 tis. druhů → ještě není dobádáno
 • ­ 1. pár končetin – klepítka
 • ­ 2. pár končetin – makadla – uloženy pohlavní orgány
 • ­ vývoj skokem

třída: Hrotnatci

 • ­ dýchají žábrami
 • ­ vodní živočichové

třída: Pavoukovci

 • ­ hlavohruď a zadeček
 • ­ 6 párů končetin (4 páry kráčivých končetin), nemají tykadla
 • ­ redukované oči
 • ­ snovací bradavky = vylučuje tekutinu, která na vzduchu tuhne → vzniká pavučina
 • ­ pavoučí je pevnější než ocelové o stejném průměru → sítě, dopr. prostředek, rozmnožování – vajíčka (kokon), námluvy

Systém

řád:

 • ­ štíři
 • ­ pavouci
 • ­ štírci
 • ­ sekáči
 • ­ roztoči
 • ­ solifugy

Štíři

 • ­ zadeček složen ze svou částí
 • ­ smrtelně jedovatí
 • ­ pečují o potomstvo → nosí je na zádech

Štírci

 • ­ jedová žláza na břišní straně
 • ­ žijí ve starých knihách a novinách

Sekáči

 • ­ slité tělní části
 • ­ nápadně dlouhé končetiny
 • ­ v případě nebezpečí může odhodit nohu

Solifugy

 • ­ 7- 8 cm
 • ­ ostrá kusadla
 • ­ chováni v teráriích

Pavouci

 • ­ asi 35 – 40 tis. pavouků
 • ­ sklípkan, černá vdova

Křižák

 • ­ kříž na zadečku
 • ­ u nás nejznámější

Pokoutník domácí

 • ­ nejčastěji se vyskytující pavouk u nás
 • ­ dělají pavučiny v rozích místnosti

Třesavka

 • ­ jemné sítě
 • ­ žije v domácnostech

Běžník

 • ­ dva páry nohou dopředu, dva dozadu

 

Skákavky

Vodouch

Roztoči

 • ­ více jak 30 000 druhů
 • ­ zadeček a hlavohruď spojeny
 • ­ chelicery mají různý tvar podle způsobu výživy
 • ­ centralizace cévní soustavy
 • ­ nepřímý vývoj
 • ­ vajíčko - larva (3 páry končetin) - nymfa (několik stádií, poslední stádium 4 páry končetin) - dospělý jedinec
 • ­ většinou cizopasníci

1) rostlin

Sviluškovití

 • ­ zkroucení listů - špatně probíhá fotosyntéza

2) živočichů

Klíšťatovití

 • ­ způsobují onemocnění

1) bakteriální – borelióza

- neexistuje proti ní očkování

- má tři fáze

1) kožní stadium

- zarudnutí

- 4 dny – 4 týdny inkubační doba

2) neuroforma

- rozpouští pochvu na povrchu nervu è zhoršení nervové činnosti

3) ochrnutí

2) virová – encefalitida

- existuej očkování

- zpočátku se projevuje jako chřipka

- zánětlivé onemocnění mozku

- může skončit smrtí nebo ochrnutím

Zákožkovití

- larvy si vytvářejí chodbičky v kůži

- špatná hygiena

- zákožka svrabová - svrab

Trudníkovití

- trudovina – akné

- zduření póru – trudníci – asi 0,5 mm

Prašivkovití

- domácí zvířata – prašivina

- roztoči žijící v kůži - vytváří si chodbičky - vypadávání srsti

3) sladkovodní

Vodule

- živí se drobnými živočichy

podkmen: Žebernatci

třída: Korýši – někdy bráno jako podkmen

podtřídy: Rakovci

Lupenonožci

Klanonožci

Kopřivci

Žábronožky

Lasturnatky

Svijonožci

- 2 páry tykadel

- složené oči na stopkách

- hlava, hruď a zadeček

- u raků splývá hlava a hruď

- 5 + 8 + 6 è 5 hlavových, 8 hrudních a 6 ocasních článků

- ústa se skládají z páru kusadel, 2 párů čelistí a příústní nožky

- zadeček ze 6 článků, zadečkové nožky è přichycují jimi vajíčka

- statocysta – v základním článku 1. tykadla

Vylučovací soustava

- nefridie è vyúsťují v základním článku tykadel è antenální, zelené žlázy

Dýchací soustava

- žábry

Povrch těla

- krunýř tvoří kutikula s CaCO3

- rostou skokem è musí mít zásoby CaCO3 è rakůvky = vychlípenina střeva, zásobárna CaCO3

Trávicí soustava

- trubicovitá

Rozmnožovací soustava

- pohlaví oddělená

- u některých jedinců je vývoj přímý, mořští jedinci se vyvíjí přes larvu

podtřída: Rakovci

- dělení podle charakteru končetin

1) desetinožci

- rak, humr, krab, langusta a garnát

- podle 5 párů nohou

2) různonožci

- různě dlouhé končetiny

1) stejnonožci

- stinka („autobus“), blešivec, beruška vodní

podtřída: Lupenonožci

- nápadné perlovité oko è perloočky

- přes léto se rozmnožují jen samičky, na podzim umřou, na jaře se vylíhnou a rozmnožují se

- panthenogeneze = rozmnožování pouze samiček

podtřída: Klanonožci

- buchanky (Kyklops)

- samičky mají na konci těla váčky s vajíčky

 

podkmen: Vzdušnicovci (tracheata)

­ vzdušnice = tracheje – chitinové trubičky (vchody jsou ostie)

­ hlava vždy oddělena

­ 1 pár tykadel

­ různá ústní ústrojí – základní kousací, dále: sací, bodavé, bodavěsací, lízací

­ čelisti

­ kolem milionu druhů

Vylučovací soustava

­ malpigické trubice vyúsťující do střeva

Cévní soustava

­ hřbetní céva

Systém

třída: stonožky

třída: mnohonožky

třída: hmyz

třída: stonožky

­ asi 3 000 druhů

­ počet článků odpovídá počtu končetin

­ na prvním páru končetin jsou jedové žlázy

­ živí se drobnými živočichy

­ nejznámější stonožka škvorová

třída: mnohonožky

­ článek vznikl ze dvou článků → 2 páry končetin na článku

­ nárůst druhů – asi 6 000 druhů

­ chlupule, svinule 

Náhledy fotografií ze složky Členovci

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář